Apartamenty w Gdañsku - PL Gdansk Apartments - EN Ferienwohnungen Danzig - DE     
Apartamenty na Starówce
Apartamenty nad morzem
Je¶li planujesz krótkie wakacje lub d³u¿szy pobyt w piêknym mie¶cie Gdañsku,
zapraszamy do naszych kwater na starym mie¶cie lub nad morzem.
Oferujemy du¿y wybór kwater o ró¿nych standardach wyposa¿enia w atrakcyjnych cenach.
Najlepsze ceny przy pobytach d³ugoterminowych!!!!!!!!.
Na naszej stronie znajdziesz informacjê o Gdañskich zabytkach oraz ich lokalizajê.
zo pomo¿e zorganizowañ niezapomniany pobyt w Trojmieœcie.